Tulkošanas birojs
Tatjana Judina un partneri

Tulkojumi ar tulka apliecinājumu

Bieži vien notariāls tulkojuma apliecinājums nav nepieciešams un pietiek, ja tulkojuma pareizību apliecina tulkotājs, kurš ir veicis šo darbu. Vēl vairāk, ir vairāki personu apliecinoši dokumenti, kuru tulkojumus notārs apleicināt nemaz nedrīkst. Likums nosaka, Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr. 291 «Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā» prasībām notāram nav tiesību apliecināt:

  • pases vai to aizstājoša dokumenta tulkojuma pareizību;
  • deputāta apliecības tulkojumu;
  • politiskās un sabiedriskās organizācijas biedra kartes tulkojuma pareizību.

Šādos gadījumos dokuments vai tā kopija tiek sašūts ar tulkojumu un tiek apliecināts ar diplomēta tulkotāja parakstu un tulkojumu biroja zīmogu. Dokumenta pēdējā lapā, zem teksta, tiek izvietots šāds apliecinājums:

  • ar lielajiem burtiem rakstīti vārdi „TULKOJUMS PAREIZS”;
  • tulka vārds, uzvārds un personas kods;
  • tulka paraksts;
  • apliecinājuma vietas nosaukums;
  • apliecinājuma datums.

Tā kā pieņemošās puses prasības dokumentu noformēšanai var būtiski atšķirties, tos vienmēr nepieciešams iepriekš noskaidrot.

Sk. arī «Tulkojumi ar zvērināta tulka apliecinājumu».