Tulkošanas birojs
Tatjana Judina un partneri

Tehnisko tekstu tulkojumi

Kas ir tehniskais tulkojums

Pie tehniskajiem tulkojumiem ir pieskaitāmi gan mājas lapu tehnisko tekstu tulkojumi, gan zinātniski populāru žurnālu rakstu tulkojumi, gan dažādu ražošanas iekārtu un darbgaldu tehniskās dokumentācijas tulkojumi, gan sadzīves tehnikas lietošanas instrukciju tulkojumi, gan arī medicīnas tekstu tulkojumi — arī tas ir viens no tehnisko tulkojumu veidiem.

Tehniskā tulkojuma definīcija varētu skanēt šādi: ”Tehniskais tulkojums ir tulkojums, kas tiek izmantots tehniska rakstura informācijas apmaiņai starp dažādās valodās runājošiem cilvēkiem”.

Pirmajā acu uzmetienā šķiet, ka tas ir pietiekami izsmeļošs formulējums, tomēr tā nebūt nav. Tehnisko tekstu tulkojumu var veikt gan erudīts inženieris, kurš papildus dzimtajai pārzina vēl kādu valodu, gan filologs, kurš orientējas tehniskajos jautājumos. Taču, ar ļoti retiem izņēmumiem, neviens no šiem tulkojumiem nebūs pietiekami kvalitatīvs.

Biroja veikto tehnisko tulkojumu veidi

Klienti, kas mums pasūta tehnisko tekstu tulkojumus, ir dažādu nozaru pārstāvji — no pārtikas rūpniecības līdz kokapstrādei un mēbeļu ražošanai, no elektroniskās rūpniecības līdz metālapstrādei un mašīnbūvei.

Zemāk uzskaitītas ir tikai dažas tehniskās nozares, kurās mūsu birojam ir pieredze tehnisko tulkojumu veikšanā:

  • elektronika;
  • informācijas tehnoloģijas;
  • telefonija;
  • automašīnas;
  • mašīnbūve;
  • sadzīves tehnika;
  • medicīnas aprīkojums.

Jāpiezīmē, ka mūsu speciālisti ir gatavi veikt arī rasējumu tulkojumus AutoCAD un nodrošināt prezentāciju tulkojumus PowerPoint (ppt) un Impress (sdd) formātos.

Tehnisko tekstu tulkojumu īpatnības

Tehniskais tulkojums ir viens no sarežģītākajiem rakstisko tulkojumu veidiem, jo tas paredz augstas prasības pret tulkojumu biroja darba kvalitāti un tulkotāja kompetenci, pret tehnisko terminu tulkojuma precizitāti un pilnīgumu, pret tehniskās valodas un izklāstījuma stila ievērošanu.

Darba procesā mūsu kolēģi izmanto tulkotāja darba informācijas avotus — tehnisko izziņu literatūru, specializētās un politehniskās vārdnīcas, dažādos gados publicētus standartus un, protams, internetu. Tomēr vairumā gadījumu tulkotāji papildus konsultējas ar dažādu zinātņu, tehnikas un ražošanas nozaru speciālistiem.

Papildus visam uzskaitītajam biroja darbinieki intensīvi izmanto tā saucamo „Tulkošanas atmiņu”, kas ir zināma arī kā „Tulkojumu uzkrājējs” — datu bāzi, kurā ir apkopoti termini un fragmenti no iepriekš tulkotajiem tehniskajiem tekstiem. Tas ļauj vairākiem tulkotājiem strādāt pie viena liela apjoma uzdevuma, nodrošinot tehniskās terminoloģijas vienveidību visā tulkojumā.

Vienlaikus ar uzņēmējdarbības iespēju pieaugumu palielinās arī mūsu veikto tehnisko tulkojumu skaits. Tomēr viena iezīme paliek nemainīga — un tā ir mūsu uzmanība pret tehniskām detaļām. Tieši šī īpatnība ietekmē pastāvīgo klientu lēmumu atkal un atkal pasūtīt tulkojumus tieši mūsu birojam.

Tehniskā tulkojuma kvalitātes ietekme uz uzņēmuma darbību

Ja izskats, iespējas un izmantotie tehniskie risinājumi ir produkcijas „seja”, tad tehniskā dokumentācija ir tās valoda. Tādēļ, veicot tehniskā teksta tulkojumu, ļoti svarīga ir tā precizitāte un nepārprotamība.

Saprotama, precīza un viennozīmīga tehniskā dokumentācija palīdz lietotājam pārvarēt daudzas problēmas. Ja lietotājs pieļaus kļūdas aprīkojuma izmantošanā, tas var radīt nopietnas negatīvas sekas.

Biežākās problēmas tehnisko tekstu tulkošanā

Tehniskā terminoloģija. Vienam un tam pašam vārdam var būt dažādas nozīmes atkarībā no konteksta. Piemēram, angļu vārds „power” var apzīmēt spēku, jaudu un energoapgādi. Pieredzējuša tulkotāja meistarība ļauj izmantot pareizo nozīmi, kas nemaina vēstījuma jēgu.

Jauni vārdi. Tehniskā progresa attīstība krietni vien apsteidz valodu attīstību. Tādēļ parādās jēdzieni, kuriem vajadzīgi saprotami un labskanīgi nosaukumi. Bieži vien jaunie termini ir vienkārši kalki no citām valodām, visbiežāk angļu valodas. Valodnieki un nozares speciālisti piedāvā savus variantus, taču paiet ilgs laiks, kamēr jaunie vārdi iekļaujas apritē un kļūst vispārpieņemti.

Mērvienības. Tulkotājam ir jāzina, kādas mērvienības ir jāpārveido, kādas jādublē divās valodās, bet kādos gadījumos jāatstāj starptautiskie mērvienību apzīmējumi.

Abreviatūras un akronīmi. Bez speciālām zināšanām, specializētu informācijas avotu izpētes, konsultācijām un pieredzes nav iespējams atšifrēt mazāk izplatītus saīsinājumus.

Ģeogrāfiskā piesaiste. Bieži vien gadās, ka viena un tā paša vārda jēga variējas atkarībā no valsts, kurā tas tiek izmantots vai kur tiks izmantots tulkojums. Ja ir pieejama informācija par teksta izcelsmes un tā paredzamās izmantošanas reģionu, pieredzējis tehniskais tulks var izvēlēties precīzus terminus, lai veiktu precīzu un kvalitatīvu tehnisko tulkojumu.

Teksta vizuālais un faktiskais apjoms. Parasti, tulkojot no vienas valodas uz citu, mainās arī teksta garums. Piemēram, tulkojot no angļu valodas uz krievu valodu, teksta apjoms var palielināties par 20 %. Tas ir atkarīgs no sintakses īpatnībām un atšķirīga vārdu garuma dažādās valodās. Veicot iztulkotā teksta vizuālo formatēšanu, šī starpība palielinās arī vēl tādēļ, ka dažādos alfabētos burtiem ir atšķirīgs platums.

Kādas problēmas var radīt lētie tehniskie tulkojumi

No tehniskā tulkojuma kvalitātes, tāpat kā no medicīniskā tulkojuma kvalitātes var būt atkarīgas cilvēku dzīvības. Ja tehniski nekompetents tulkotājs nepareizi iztulkos, piemēram, darbības plānu avārijas gadījumā rūpnīcā, šāds neprecīzs tulkojums var apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību. Šajā sfērā nepietiek tikai ar lingvista vai tikai tehniskā speciālista pieredzi.

Vēl bīstamāks ir fakts, ka daži iesācēji vai vienkārši negodprātīgi tulkotāji bieži pārdod jums rediģētu mašīntulkojumu (automātisko tulkojumu). Šāds tulkojums nevar būt precīzs, jo šāds haltūrists tulkotājs, pārbaudot rezultātu, pievērš uzmanību nevis tulkojuma tehniskajai precizitātei, bet gan tā labskanīgumam (lai tikai pieņemtu). Tostarp netiek veikta nedz terminu pārbaude, nedz skaitļu, mērvienību utt. salīdzināšana ar oriģinālu.

Šie ir tikai daži no būtiskajiem aspektiem, kuru dēļ jums vajadzētu nodrošināt sevi un savus klientus pret nekvalitatīvu tulkojumu un, protams, izvairīties no tādu tulkotāju pakalpojumiem, kuri strādā par zemām cenām. Šādi tulkotāji nevar nodrošināt pienācīgu tehniskā tulkojuma kvalitāti. Un no tā var būt atkarīga to cilvēku dzīvība un veselība, kuri izmanto jūsu pasūtīto tulkojumu.