Tulkošanas birojs
Tatjana Judina un partneri

Juridisko tekstu tulkojumi

Juridiskā tulkojuma definīcija varētu skanēt šādi: „Juridisks tulkojums ir tulkojums, kas tiek izmantots tiesiska rakstura informācijas apmaiņai starp dažādās valodās runājošiem cilvēkiem”.

Bieži vien juridisks tulkojums tiek uzskatīts par atsevišķu tehniskā tulkojuma veidu.

Juridisko tekstu tulkošana prasa no tulkotājiem regulāru praksi un plašas zināšanas likumdošanas īpatnībās un juridiskajā valodā – terminoloģijā, formulējumos un juridisko dokumentu leksikas īpatnībās. Jāatceras arī, ka raksturīga juridiska tulkojuma pazīme ir teksta pilnīgs emocionālās nokrāsas trūkums un tā bezpersoniskums, kā arī garu un sarežģītu formulējumu izmantošana.

Pārsvarā juridiskajos dokumentos esošā informācija ir komercnoslēpums, personīgais vai cita veida noslēpums, un tas uzliek zināmu atbildību biroja darbiniekiem. Tādēļ svarīga prasība tulkojumu biroja speciālistiem ir juridiskās dokumentācijas tulkošanas konfidencialitātes ievērošana.

Pēc tulkojuma veikšanas atkarībā no iepriekšējas vienošanās visi izmantotie materiāli tiek vai nu atdoti atpakaļ klientam, vai nekavējoties iznīcināti. Neatkarīgi no šādas vienošanās esamības nekāda informācija, kas attiecas uz juridiskās dokumentācijas tulkojumiem, nekad netiks izpausta ārpus biroja robežām.

Tulkotāja kvalifikācija un pieredze, viņa prasme izmantot uzziņu literatūru garantē precīzu juridiskā teksta jēgas nodošanu. Tomēr neviens nav pasargāts no kļūdām, bet juridiskas tematikas dokumentu tulkojumos pat vienas kļūdas cena var būt pārāk augsta, tādēļ nav pieļaujamas neprecizitātes skaitļos, vismazāko teksta fragmentu izlaišana vai nekorekts juridisko terminu tulkojums. Šī iemesla dēļ juridiskie tulkojumi tiek pārbaudīti papildus.

Teksta redaktūras veikšanai birojs vēršas pie jurisprudences speciālistiem, jo juridisko tekstu tulkojumos nepietiek tikai ar valodas zināšanām. Rediģēšana ir vissvarīgākais faktors, kas nodrošina dokumentu tulkojumu precizitāti un pareizību.

Reizēm var šķist, ka daudziem dokumentiem ir tipveida forma, kurā tiek mainīti tikai datumi, adreses, vārdi un citas detaļas. Tomēr tas nekādā veidā neatvieglo darbu, jo šo dokumentu šabloniskums ir tikai šķietams un tos tāpat ir nepieciešams rūpīgi pārbaudīt un rediģēt. Saprotot, cik svarīgs ir ikviens vārds, mēs neizmantojam agrāk veiktus tulkojumus kā pamatu citu juridisku tekstu tulkošanai.

Neskatoties uz šī tulkojuma veida sarežģītību, mums tas ir ierasts darbs, pateicoties tam, mūsu tulkotāji regulāri gūst būtisku pieredzi juridisko tulkojumu jomā. Biroja speciālisti šo gadu laikā ir ieguvuši mūsu klientu uzticību un vienmēr attaisno viņu vēlmes.

Pēc juridiskā tulkojuma veikšanas bieži vien ir nepieciešams to notariāli apliecināt. Lai iegūtu sīkāku informāciju par tulkojumu apliecinājumiem, apmeklējiet lapu „Tulkojumi ar apliecinājumu”.

Zemāk ir sniegts īss juridisko dokumentu uzskaitījums, kuru tulkojumus jūs varat pasūtīt mūsu birojā.

  • Līgumu, vienošanos, kontraktu utt. tulkojums
  • Dibināšanas dokumentu: statūtu, reģistrācijas apliecības tulkojums
  • Tiesas dokumentu, piemēram, tiesas nolēmumu tulkojums
  • Personas dokumentu tulkojums, tādu, kā pilnvaras, testamenti utt.
  • Apdrošināšanas dokumentu tulkojums