Tulkošanas birojs
Tatjana Judina un partneri

Jautājumi un atbildes

Tulkojuma apmaksa 

Vai es varu apmaksāt savu pasūtījumu, to saņemot?

Liela pasūtījumu apjoma gadījumos mēs lūdzam avansu 50 % apmērā no aptuvenās tulkojuma cenas. Mazāku apjomu gadījumā ir iespējams samaksāt visu summu, saņemot tulkojumu.

Man ir jau gatavs tulkojums, vai tas ietekmēs gala cenu?

Tulkojums, kas nav veikts mūsu birojā, obligāti tiek pārbaudīts. Šāda pārbaude aizņem apmēram tik pat daudz laika, kā paša tulkojuma veikšana. Tādēļ mēs nevaram piedāvāt jebkādu atlaidi no pasūtījuma cenas.

Kādi tulkojuma apmaksas veidi ir pieejami?

Mēs pieņemam pasūtījuma apmaksu ar bankas pārskaitījumu, skaidrā naudā vai ar PayPal starpniecību. Klienta ērtībai apmaksas veids tiek iepriekš individuāli saskaņots.

Tulkojuma izmaksas 

Vai tulkojuma cena palielinās, ja pasūtījums ir steidzams?

Ja mūsu speciālistiem ir jāstrādā virsstundas pasūtījuma steidzamības dēļ, mēs palielinām cenu par apmēram 20 %. Tomēr, tā kā pasūtījuma izmaksas ir atkarīgas no daudziem faktoriem, visbiežāk tas tiek iepriekš saskaņots.

Kas ir uzskaites lapa?

Uzskaites lapa, kas tiek dēvēta arī par nosacīto vai standarta lapu, ir 1800 rakstzīmes ar atstarpēm.

Uzskaites lapas apjoms nav atkarīgs ne no papīra lieluma, uz kā teksts ir uzdrukāts, ne no teksta redaktora lapas īpašībām, ne no fonta iestatījumiem.

Kā veidojas cena tulkojumam ar apliecinājumu?

Notariāli apliecināta tulkojuma cenā ir iekļauta:

  • cena par tulkojuma veikšanu;
  • izdevumi par dokumenta noformēšanu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu prasībām;
  • maksa par notāra pakalpojumiem – tulkotāja paraksta īstuma un, ja nepieciešams, dokumenta kopijas (noraksta) apliecināšanu;
  • valsts nodeva.

Tulka apliecināta tulkojuma cenu veido:

  • cena par tulkojuma veikšanu;
  • izdevumi par dokumenta noformēšanu;
  • tulkojuma apliecināšana ar tulka parakstu un tulkojumu biroja zīmogu.

Kā tiek noteikta cena par tulkojumu un kas to ietekmē?

Galvenokārt pasūtījuma cenu nosaka tas, no kādas un uz kādu valodu tiek tulkots. Cena par tulkojumiem dažādos valodu pāros var būtiski atšķirties. Izmaksas ir atkarīgas arī no speciālistu, kas pārzina abas valodas labā līmenī, pieejamības.

Otrkārt, tulkojuma cena ir atkarīga no oriģinālā teksta apjoma. Reizēm to ir grūti precīzi noteikt, piemēram, ja teksts ir pieejams tikai papīra formātā vai kā grafiska (rastra) datne. Tādos gadījumos cena tiek aprēķināta atbilstoši veiktā tulkojuma apjomam.

Pasūtījuma izmaksas ietekmē arī nepieciešamais izpildes ātrums, tulkojuma apliecinājuma nepieciešamība un reizēm – avota teksta specifika.

Tulkojuma kvalitāte 

Es vēlos pārliecināties par darba kvalitāti. Vai jūs veicat izmēģinājuma tulkojumus?

Ja pasūtījuma apjoms pārsniedz 10 uzskaites lapas, mēs varam veikt bezmaksas izmēģinājuma tulkojumu, kura apjoms nepārsniedz vienu uzskaites lapu.

Kā jūs nodrošināt tulkojuma veikšanas kvalitāti?

Mēs neekonomējam uz kvalitātes rēķina, tādēļ sadarbojamies tikai ar diplomētiem tulkotājiem ar lielu darba pieredzi.

Tulkojuma pasūtīsana 

Kāds ir minimālais pasūtījuma apjoms, kuru jūs veicat?

Minimālais tulkojuma apjoms nav ierobežots, tomēr pastāv minimālais apmaksas lielums – tā ir uzskaites lapa. Sk. «Tulkojuma cena».

Kādā formātā labāk nosūtīt dokumentus?

Jūs varat iesniegt gan dokumenta oriģinālu, tā kopiju vai izdruku, gan datni praktiski jebkādā elektroniskajā formātā. Viss ir atkarīgs no tā, kādam mērķim tulkojums ir nepieciešams.

Kādā veidā es varu nodot dokumentus vai tekstus tulkošanai?

Ja jums ir nepieciešams apliecināts tulkojums, dokumenti ir jāatnes uz mūsu biroju vai jānosūta ar kurjeru. Lai paātrinātu pasūtījuma izpildi, varat iepriekš nosūtīt mums ieskenētus dokumentus uz e-pastu, bet pēc tam nogādāt birojā oriģinālus. Citus tekstus jūs varat nosūtīt pa e-pastu, parasto pastu vai faksu.

Tulkojuma saņemšana 

Kādā veidā es varu saņemt gatavo tulkojumu?

Ja jums ir nepieciešams apliecināts tulkojums, pasūtījuma saņemšanai jums vajadzēs apmeklēt mūsu biroju.

Ja jūs iesniedzāt izdrukātus vai iespiestus tekstus un jums var būt nepieciešams oriģināls, jūs varat pasūtījumu saņemt mūsu birojā vai varam to nosūtīt jums pa pastu.

Pārējos gadījumos mēs nosūtām pasūtījumu elektroniskā formātā pa e-pastu vai, izmantojot datu koplietošanas vietni (mākoņkrātuvi).

Visi nevajadzīgie „papīra” dokumenti pēc pasūtījuma izpildes konfidencialitātes saglabāšanas nolūkos tiek nekavējoties iznīcināti.

Cik ātri es varu saņemt gatavo tulkojumu?

Pasūtījuma izpildes ātrums ir atkarīgs no iesniegtā teksta sarežģītības pakāpes, tā tematikas, apjoma un valodu pāra, kā arī no tā, vai nepieciešams notariāls tulkojuma apliecinājums. Izpildes laiks parasti tiek saskaņots katram pasūtījumam atsevišķi.

Piemēram, ja nepieciešams vairāku privātu dokumentu tulkojums no latviešu valodas uz angļu valodu ar notariālu apliecinājumu, termiņš ir apmēram 2-3 darba dienas.

Tulkojumu apliecināšana 

Kādēļ ir jāiesniedz dokumenta oriģināls un kādēļ tas ir jāatstāj birojā?

Saskaņā ar Latvijas Republikas Notariāta likumu zvērināts notārs var apliecināt tikai tādu dokumentu (dokumenta tulkojumu), kuru viņš ir redzējis. Tādēļ apliecinājumam tiek iesniegts dokuments vai tā apliecināta kopija un tā tulkojums. Pat, ja tulkojums ir jāsašuj ar dokumenta kopiju, notāram ir jāredz dokumenta oriģināls.

Vai var notariāli apliecināt diplomu ar pielikumu kā vienu dokumentu?

Jā, tas ir iespējams.

Jāpiebilst, ka Latvijas Universitāte pēc pieprasījuma var izdot diploma pielikumu angļu valodā.

Man ir jāiztulko dokumenti pie zvērināta tulka, vai jums ir šādi speciālisti?

Šobrīd Latvijā oficiāla zvērinātu tulku institūcija nepastāv.

Jūs varat pasūtīt tulkojumu, kas tiks apliecināts ar tulka parakstu un biroja zīmogu.

Sk. Tulkojumi ar tulka apliecinājumu.

Kādēļ ir nepieciešams tulka paraksta notariāls apliecinājums?

Kādos gadījumos ir nepieciešams notariāls tulkojuma apliecinājums?

Tulkojumu valodas 

Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlēts tulks, kurš veiks pasūtījumu?

Mēz zinām, kuras tēmas tulki pārzina labāk, jo daudzi no viņiem specializējas kādā noteiktā jomā. Piemēram, mums ir tulki, kuru specializācija ir līgumi, metālapstrāde un ir pat «ārsta rokraksta» speciālists.

Ar kādām valodām strādā jūsu tulki?

Biroja tulki strādā ar gandrīz visām Eiropas valodām.

Ja jūs neatradāt atbildi uz savu jautājumu, lūdzu, uzdodiet to mums.