Tulkošanas birojs
Tatjana Judina un partneri

Personīgo dokumentu tulkošana

Personas dokumentu tulkojums ir ļoti atbildīga tulkojumu sfēra, kurā nepieciešams ievērot īpašu rūpīgumu un paaugstinātu uzmanību pret detaļām. Nepieciešams pievērt uzmanību īpašvārdu – vārdu, uzvārdu, pilsētu un ielu nosaukumu, iestāžu nosaukumu rakstības īpatnībām. Lai nerastos problēmas ar datu atveidi, bieži vien ir nepieciešama konsultācija ar pasūtītāju par pareizrakstību vai transliterāciju un iepriekšēja saskaņošana gadījumā, ja vārdu atveidē iespējami dažādi varianti. Reizēm nepieciešams vērsties iestādēs, kas reglamentē šos jautājumus (Latvijā tas ir Valsts valodas dienests un Latviešu valodas aģentūra).

Tulkojot personas dokumentus, reizēm rodas situācijas, kad tekstu ir ļoti grūti pareizi pārtulkot sliktās salasāmības dēļ. Piemēram daudzas dzimšanas, laulību utt. apliecības, kas ir izdotas līdz pagājušā gadsimta 90. gadu vidum, ir aizpildītas ar roku ne pārāk labi salasāmā rokrakstā. Bieži vien uz dokumentiem esošie zīmogi un spiedogi, kas arī ir jāiztulko, ir izbalējuši vai izplūduši. Mūsu birojā strādā speciālisti ar daudzu gadu pieredzi šādu dokumentu tulkošanā, un tas ļauj nodrošināt maksimāli augstu tulkojuma kvalitāti un precizitāti.

Varētu šķist, ka daudzu dokumentu sastādīšanā tiek izmantotas tipveida formas. Tomēr tulkojot, piemēram, izglītības dokumentus, var mainīties praktiski viss teksts – no pasūtītāja personas datiem līdz zinātnes nozarēm un iegūtajai specializācijai.

Bieži vien ir nepieciešams tulka vai notāra apliecināts tulkojums. Mūsu birojs piedāvā arī šādu pakalpojumu.