Tulkošanas birojs
Tatjana Judina un partneri

Medicīnisko dokumentu tulkošana

Medicīniskajos dokumentos bieži vien ir daudz abreviatūru, saīsinājumu, medicīnisku terminu un latīņu valodas. Tas padara medicīnisku tekstu tulkošanu par vienu no sarežģītākajām tulkošanas jomām. Tajā pat laikā tas ir viens no pieprasītākajiem tulkojumu veidiem.

Medicīnisko tekstu tulkošana ir ļoti atbildīgs darbs, jo no tā kvalitātes – precizitātes, skrupulozuma un akurātības ir atkarīga cilvēka veselība un dzīvība.

Vissvarīgākā medicīnisko dokumentu tulkošanas problēma ir ar roku rakstītais teksts. Vairumam cilvēku ir zināms, ka šādu tekstu gandrīz nav iespējams izlasīt. Lai to izdarītu, jābūt vai nu mediķim, vai cilvēkam ar lielu pieredzi medicīnisko tekstu tulkošanas un atšifrēšanas jomā. Pie šīm problēmām var pieskaitīt neskaidru, blāvu vai izplūdušu spiedogu un zīmogu atšifrēšanu.

Mūsu birojā ir speciālisti, kuri veic ar roku rakstītu medicīnisku tekstu atšifrēšanu ar augstu ticamības pakāpi. Gadījumā, ja kādu fragmentu nav iespējams atšifrēt ar 100 % precizitāti, attiecīgajā tulkojuma vietā tiek ierakstīta piezīme: nesalasāms teksts.

Jūs ieekonomēsiet laiku un naudu, ja medicīniskajam personālam palūgsiet dokumenta izdruku vai vismaz dokumentu, kas uzrakstīts salasāmā rokrakstā.

Ar sliktu rokraksta atpazīstamību var sacensties vēl viena problēma – liels daudzums saīsinājumu, abreviatūru un speciālo terminu, kuru jēga dažādās valodās var ievērojami atšķirties. Papildus tam, ka katrā konkrētā gadījumā mēs konsultējamies ar mediķiem, mēs izmantojam arī specializēto uzziņu literatūru, vārdnīcas un datu bāzes.

Tāpat, kā terminu, saīsinājumu un abreviatūru gadījumā, arī nosaukumu un devu precizēšanai mēs izmantojam tos pašus avotus.

Mēs apzināmies, cik lielu postu var nodarīt nekvalitatīvi iztulkota dokumenta izmantošana, tādēļ mēs darām visu iespējamo, lai sasniegtu maksimālu tulkojuma atbilstību oriģinālam.

Kā tiek noformēts medicīnisku tekstu tulkojums

Lai taupītu klienta laiku un naudu, mēs necenšamies tulkojumā absolūti precīzi atveidot oriģinālā dokumenta izskatu. Mēs saglabājam tā kopējo struktūru un lasāmību ar minimāliem līdzekļiem, bez pārliekas izskaistināšanas.

Dokumenta „galva” un citi grafiskie elementi netiek atveidoti pilnībā. Zīmogi un spiedogi saglabā savu atrašanās vietu. Kā jau tika rakstīts iepriekš, tie teksta fragmenti, kas nav atšifrējami, tiek atzīmēti tekstā kā nesalasāmi tā, lai tas būtu pamanāms, uzmetot acis.

Nepieciešamības gadījumā jūs varat pasūtīt medicīniska dokumenta tulkojumu ar notāra vai tulka apliecinājumu.

Medicīniska teksta tulkojuma izpildes termiņš

Medicīniska teksta tulkojums ir rūpīgs un atbildīgs darbs, kurā steiga ir nepieļaujama. Lai izvairītos no niecīgākās iespējas pieļaut kļūdu, visi nosaukumi un skaitļi, visas abreviatūras un saīsinājumi tiek vairākkārt pārbaudīti, tādēļ darbs pie tulkojuma var aizņemt vairāk laika. Taču gadās ārkārtas situācijas un mēs darīsim visu iespējamo, lai veiktu kvalitatīvu tulkojumu visīsākajā laikā.