Tulkošanas birojs
Tatjana Judina un partneri

Izglītības dokumentu tulkošana

Izglītības dokumentu tulkojumi būs nepieciešami tiem, kuri vēlas turpināt mācīties vai atrast darbu specialitātē ārzemēs. Un, pretēji, tiem, kuriem ir citās valstīs izdoti izglītības dokumenti, lai viņi varētu turpināt mācības vai atrast darbu Latvijā.

Lai dokumenta tulkojumam būtu juridisks spēks, tas ir jāapliecina. Tulkojumus veic tikai diplomēti tulki, pretējā gadījumā tulkojuma apliecinājums nebūs iespējams. Šādu tulkojumu veicot, tulkam ir jāpārzina dokumentu noformēšanas nianses, pareizi jāinterpretē izglītības iestāžu un to fakultāšu, mācību priekšmetu, kvalifikāciju un profesiju nosaukumi.

Saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības likuma 11. pantu, lai akadēmiski atzītu ārvalstīs izsniegtu izglītības dokumentu, var būt nepieciešama tā ekspertīze, sīkāku informāciju skatiet Akadēmiskās informācijas centra vietnē. Ekspertīzei iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt tulkotiem latviešu valodā.

Pēdējo gadu laikā birojā ir iztulkoti un apliecināti vairāki desmiti izglītības dokumentu:

  • atestāti;
  • izraksti no izglītības iestāžu arhīviem;
  • diplomi ar pielikumiem (sekmju izrakstiem);
  • diplomdarbi;
  • akadēmiskās izziņas.