Tulkošanas birojs
Tatjana Judina un partneri

Dokumentu tulkošana

Dokumentu tulkojumi ir tā joma, kurā mums ir bagātīga, daudzu gadu garumā uzkrāta pieredze. Lieli un maziņi, rokrakstā, ar rakstāmmašīnu rakstīti vai izdrukāti, sliktas kvalitātes kopijas un grūti salasāmi oriģināli, veci un jauni – jūs varat droši lūgt mums veikt dažādu dokumentu tulkojumus. Tulkotāji darīs visu iespējamo, lai izburtotu nesalasāmu rokrakstu, izplūdušas zīmogus un spiedogus, blāvas vai tumšas kopijas utt.

Pēdējo gadu laikā tulkojumu birojs ir iztulkojis desmitiem, pat simtiem dokumentu, neliela daļa no tiem ir uzskaitīta zemāk.

Personīgo dokumentu tulkojumi

 • Dzimšanas apliecības
 • Laulību apliecības
 • Pases
 • Autovadītāja apliecības
 • Miršanas apliecības

Izglītības dokumentu tulkojumi

 • Augstākās izglītības diplomi
 • Vidusskolas un pamatskolas atestāti
 • Atestātu pielikumi un izraksti
 • Pagājušā gadsimta padomju parauga liecības

Medicīnisko dokumentu tulkojumi

 • Epikrīzes
 • Slimības vēstures
 • Medicīniskie slēdzieni
 • Darba nespējas lapas

Tulkojumu birojs piedāvā veikt dokumentu tulkojumu ar apliecinājumu.

Atbilstoši klienta vēlmēm un saskaņā ar mūsu iespējām mēs veicam dokumentu tulkojumus visīsākajā iespējamajā laikā.

Sk. arī: